Warunki Promocji


Zacznij korzystać już teraz, płać dopiero od lutego 2021! 

Oprogramowanie ZORRO to kompleksowe narzędzie do zarządzania ewidencją ochrony danych osobowych, stworzone z myślą o Inspektorach Ochrony Danych lub o zespołach zajmujących się obszarem GDPR, w celu zapewnienia jak największej kontroli i automatyzacji prowadzonych działań.

Zacznik korzystać z oprogramowania System ZORRO za darmo już teraz, i sprawdź sam jak działają wszystkie dostępne funkcjonalności, a pierwszym miesiącem za który zostanie naliczona opłata abonamentowa będzie luty 2021. 

 1. Organizator Promocji: QBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
  ul. Kostrzyńska, 752-320 Wrocław, Numer NIP: 8992807186 
   
 2. Nazwa Promocji: Zacznij korzystać już teraz, płać dopiero od lutego 2021! („Promocja”). 
 1. Okres obowiązywania Promocji: Od 1.11.2020 r. do  31.01.2021 r. . („Okres Promocyjny”). 
 1. Opis Promocji: 
 1.  Udział Uczestnika w Promocji jest dobrowolny. 
 1. Promocja uprawnia do nieodpłatnego korzystania z Systemu ZORRO przez Okres Korzystania trwający trzy miesiące („Okres Promocyjny”); 
 1. Promocja obejmuje darmową aktywację systemu. Wszystkie niestandardowe prace (np. dostosowanie dokumentów klienta) są wyceniane zgodnie z cennikiem. 
 1. Udział Uczestnika w Promocji następuje poprzez zawarcie Umowy o korzystanie z systemu ZORRO w terminie do 30.11.2020 r.  
 1. Okres Promocyjny rozpoczyna się w momencie podpisania umowy przez klienta i trwa do końca pierwotnego Okresu Promocyjnego. 
 1. Po upływie Okresu Promocyjnego dochodzi do automatycznego przejścia w tryb płatny, co wiąże się z automatycznym wystawieniem faktury na kwotę wskazaną w Umowie. 
 1. Klient może w dowolnym momencie Okresu Promocyjnego zrezygnować z Usługi poprzez złożenie wypowiedzenia na adres mail: zorro@qbico. W takim przypadku Usługa zakończy się wraz z upływem Okresu Promocyjnego bez pobrania jakiejkolwiek Opłaty.  
 1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie znajdują postanowienia „Umowy o korzystanie z systemu ZORRO”. 

W celu skorzystania z promocji wyślij do nas wiadomość, a w treści wiadomości wpisz #PROMOCJA


Skorzystaj z promocji UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ