Business Intelligence wroclaw

System ZORRO jest dostepny w 3 wersjach:


Power BI wroclaw System ZORRO CLOUD

PulpitKontrolny System ZORRO PRIVATE CLOUD

Pivotsender System ZORRO ENTERPRISE

Zobacz dostępne funkcjonalności:SYSTEM ZORRO: CLOUD (wersja chmurowa)

Wersja stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach oraz o Inspektorach Ochrony Danych, którzy w swojej codziennej pracy zarządzają jednym lub wieloma podmiotami równolegle.

System ZORRO CLOUD cechuje atrakcyjny próg wejścia oraz szybki czas uruchomienia (do 2 dni roboczych). W wersji tej dostępne są wszystkie funkcjonalności, a praca w systemie odbywa się poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie SSL. Dostęp w tej wersji systemu jest możliwy dla wielu pracowników lub zespołów jednocześnie. Umożliwiamy prowadzenie nie tylko pojedynczych podmiotów, ale również całych grup kapitałowych. W cenie aktywacji automatyzujemy dokumenty klienta oraz przeprowadzamy szkolenie wdrożeniowe. Wszystkie aktualizacje systemu oraz nowe funkcjonalności są wdrażane w ramach kwoty abonamentowej. Niektórzy klienci wybierają wersję ZORRO CLOUD, aby zapoznać się z systemem, a następnie z czasem i w zależności od potrzeb decydują się na migrację do wersji ZORRO PRIVATE CLOUD.


ZORRO CLOUD

System ZORRO CLOUD System ZORRO CLOUD:

 • Szybkie wdrożenie (do 3 dni roboczych)
 • Niski koszt aktywacji i abonamentu,
 • Obsługa wielu podmiotów równolegle,
 • Możliwość równoległej pracy w systemie,
 • Szyfrowane, bezpieczne połączenie (SSL),
 • Wersja przeznaczona dla MŚP.

ZAMÓW DARMOWE DEMO

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
SYSTEM ZORRO: PRIVATE CLOUD (prywatna chmura)

Wersja dedykowana dla firm, które cenią sobie indywidualne rozwiązania, zaprojektowane użyteczności oraz maksymalne wykorzystanie możliwości systemu.

W tej wersji dostępne są wszystkie funkcjonalności z wersji ZORRO CLOUD oraz możliwość dostosowania systemu do potrzeb organizacji. Klient może zamówić indywidualne moduły skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami lub modyfikować już istniejące. Ma wpływ na layout i nawigację w systemie. Wersja ZORRO PRIVATE CLOUD wykorzystuje zasoby przeznaczone tylko dla jednej organizacji, dane są odseparowane, co pozwala na kontrolę jej architektury i parametrów.


ZORRO PRIVATE CLOUD

System ZORRO CLOUD System ZORRO PRIVATE CLOUD:

 • Wszystkie funkcjonalności z podstawowej wersji Systemu ZORRO CLOUD
 • Możliwość wprowadzania modyfikacji
 • Dodatkowe funkcjonalności na zamówienie
 • Prywatna maszyna wirtualna
 • Wsparcie specjalistów i opieka utrzymaniowa
 • Szyfrowane, bezpieczne połączenie (SSL),

ZAMÓW DARMOWE DEMO

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

SYSTEM ZORRO: ENTERPRISE (on-premises)

Kompleksowe rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych, umożliwiające pełne dostosowanie systemu do najbardziej wymagających potrzeb.

Wersja ZORRO ENTERPRISE jest instalowana w lokalnej infrastrukturze klienta i wymaga przeprowadzenia kilku etapowego projektu składającego się m.in. z analizy przedwdrożeniowej oraz wdrożenia, szkolenia i utrzymania usługi.


ZORRO CLOUD

System ZORRO CLOUD System ZORRO ENTERPRISE:

 • wyszukiwanie informacji o osobie w innych systemach źródłowych
 • anonimizacja i pseudonimizacja danych,
 • połączenie z systemami źródłowymi (np. CRM, ERP, Active Directory, .XLS)
 • integracja z formularzami www
 • inne dodatkowe funkcjonalności i modyfikacje zamówione na prośbę klienta

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ


Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy z pewnością pomogą dobrać optymalne rozwiązanie.
Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcjonalności dostępnych do zrealizowania w oprogramowaniu System ZORRO:Automatyzacja dokumentów

W Systemie ZORRO możesz zautomatyzować swoje dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Mogą to być zarówno upoważnienia tworzone dla pracowników, umowy powierzenia zawierane z kontrahentami czy też certyfikaty generowane dla uczestników szkoleń. Wystarczy, że dostarczysz je w postaci wzorów lub szablonów. Masz również do dyspozycji ofertę szablonów dostarczonych przez naszych Partnerów prawnych.

Ewidencja umów powierzenia przetwarzania danych

System ZORRO uwzględnia zmiany, które wprowadzamy i dzięki synchronizacji danych z poszczególnych modułów, nowe wersje dokumentów są przygotowywane automatycznie, a stare zostają zarchiwizowane i przechowywane w celach audytowych.
RODO Ewidencje

Ewidencja czynności przetwarzania

Jeśli prowadzisz Rejestr Czynności Przetwarzania w tabeli Excel, System ZORRO może stać się innowacyjną alternatywą dla tego procesu. Możesz przeprowadzić import gotowego już rejestru do Systemu w celu jego uzupełnienia danymi, oraz wygenerować RCP do arkusza kalkulacyjnego, jeśli np. spodziewasz się audytu lub kontroli.
Ewidencja czynności przetwarzania.

W Systemie ZORRO czynności są ewidencjonowane w hierarchicznej strukturze, uwzględniając również cele, podstawy prawne przetwarzania oraz szczegóły wynikające np. z kodeksu pracy, czy też osoby odpowiedzialne. Dzięki synchronizacji danych, wszystkie czynności trafiają automatycznie do modułu “Ocena Ryzyka”, a te czynności, które są realizowane w oparciu o podstawę „Prawnie uzasadnionego interesu administratora” znajdą się w module przeznaczonym do Oceny Prawnie Uzasadnionego Interesu (OPUI).

Ewidencja danych (kategorii danych)

Elastyczność. Tym jednym słowem można określić możliwości, jakie daje nam Ewidencja Danych w Systemie Zorro. Możesz realizować ewidencję na trzy różne sposoby (3-poziomowy sposób agregowania danych):
 • Jako zbiory
 • Jako obiekty
 • Jako dane osobowe
Istnieje również możliwość przypisania kategorii danych osobowych bezpośrednio do realizowanych czynności przetwarzania. Dane zewidencjonowane przy pomocy tego modułu są następnie synchronizowane z pozostałymi elementami systemu, tym samym możesz zobaczyć je na upoważnieniach dla pracowników lub w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
Ewidencja danych osobowych i operacje masowe.

System ZORRO umożliwi Ci również przeprowadzanie operacji masowych na całych zestawach danych/tabelach znajdujących się w Ewidencji oraz utworzenie własnych szablonów, lub wykorzystanie tych znajdujących się w Systemie.


Ewidencja incydentów i naruszeń

Przy wykorzystaniu intuicyjnego formularza możesz wprowadzić do Systemu ZORRO wszystkie incydenty lub naruszenia, które wystąpiły w organizacji. System automatycznie klasyfikuje zdarzenie jako incydent lub naruszenie w zależności od jego charakteru i wagi. Jeśli spodziewasz się kontroli, audytu lub chcesz utworzyć raport, możesz wygenerować Rejestr Naruszeń do tabeli .xls lub pliku .csv. Masz również możliwość przeprowadzenia importu istniejącej listy naruszeń np. z plików arkusza kalkulacyjnego lub integracji z innymi systemami źródłowymi (wersja Enterprise).
Ewidencja incydentów i naruszeń.
Platforma Szkoleń

Platforma Szkoleń dostępna w Systemie ZORRO to elastyczne narzędzie, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Przy jego wykorzystaniu możesz przejąć pełną kontrolę nad procesem szkoleniowym w organizacji. Nasi konsultanci podpowiedzą, jak zautomatyzować ten proces w ramach jednej platformy.
Ekran powitalny szkolenia online.
 • Zaimplementuj własną treść szkoleń np. w postaci prezentacji lub dokumentacji, a my przekształcimy je w multimedialne szkolenie zakończone testem wiedzy i certyfikatem dla uczestników.
 • Możesz skorzystać z oferty naszych gotowych szkoleń dotyczących podstaw ochrony danych osobowych.
 • Skonfiguruj wszystkie parametry szkolenia (m.in. próg zdawalności, ilość podejść do testu, czas trwania szkolenia lub ważności certyfikatu).
 • Zapomnij o logowaniu się do systemu przez uczestników – zaproszenie jest generowane na adresy e-mail, a wyniki są synchronizowane dzięki unikalnemu tokenowi generowanemu w momencie wysyłania zaproszenia.
 • Odnawiaj cyklicznie szkolenia.
 • System automatycznie tworzy ewidencję wszystkich przeprowadzonych szkoleń wraz z kosztami – w tym miejscu, możesz również ewidencjonować szkolenia odbywające się poza Platformą.

Ocena ryzyka

W Systemie ZORRO przeprowadzisz ocenę ryzyka dla wszystkich czynności przetwarzania zewidencjonowanych w systemie. Czynności te automatycznie trafią do modułu Oceny Ryzyka, która jest realizowana za pomocą kwestionariusza opartego o wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29 (WP 248).
Kwestionariusz modułu ocena ryzyka

Jeśli w wyniku przeprowadzonej oceny wstępnej uzyskasz wynik pozytywny (ryzyko wysokie), to czynności te automatycznie trafią do modułu Analiza Ryzyka.

W module Analiza Ryzyka możesz zewidencjonować przeprowadzone analizy oraz załączyć wyniki DPIA. Wyniki te znajdziesz również w finalnie wygenerowanym Rejestrze Czynności Przetwarzania.ZAMÓW DARMOWE DEMOUMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ