Szkolenia online RODO/GPDR zintegrowane z systemem ZORRO z możliwością podglądu odpowiedzi

Przeszkól pracowników z RODO w wygodny sposób! 

Jak wiemy, jednym z obowiązków pracodawcy (administratora) wynikających z RODO, jest organizowanie szkoleń (w tym szkoleń online) dla pracowników (osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych). Mówi o tym m.in. art. 39 ust. 1 lit. B RODO, wskazując, że Inspektor Ochrony Danych ma obowiązek monitorowania szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

Samo spełnienie obowiązku i przeprowadzenie szkolenia nie jest wystarczające. Pracodawca w ramach zasady rozliczalności potrzebuje dowodów, że on i jego pracownicy przetwarzają dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (Art. 5 ust. 1 lit. f oraz ust. 2 RODO), a zatem potwierdzenia, że zostali odpowiednio przeszkoleni. Szkolenie online pozwala zachować pełną historię odbytych kursów i wykazać spełnienie obowiązku podczas kontroli.

    Za pomocą naszych szkoleń online, Inspektor lub inna wyznaczona osoba, może przeprowadzić szkolenie:

  • dla wszystkich z zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO, a także każdorazowo dla nowych pracowników
  • cyklicznie (np. kwartalnie, półrocznie, corocznie) przypominające o zasadach ochrony danych osobowych dla pracowników
  • w sposób zaawansowany, dedykowany dla poszczególnych działów: kadry (HR-u), księgowość, sprzedaż, logistyka, marketing, itd.

Wypełnij test bez logowania 

Wielką zaletą szkoleń Systemu ZORRO jest łatwość korzystania. Pracownik, aby odbyć szkolenie i wypełnić test wiedzy, nie musi być zalogowany w programie. Zaproszenie na szkolenie wysyłane jest na podany przez administratora adres email. Wygenerowany unikalny token sprawia, że wypełniony test przypisany jest do konkretnego użytkownika.

Sprawdź, gdzie popełniłeś błędy 

Ponadto każda osoba, która ukończy test, ma możliwość wglądu do odpowiedzi za pomocą jednego kliknięcia.

Ta opcja umożliwia weryfikację popełnionych błędów i pomaga w edukacji pracowników. Pytania w teście są losowane z szerszej puli, dzięki czemu unikamy sytuacji bezrefleksyjnego zaznaczania odpowiedzi w oparciu o pamięć wzrokową.

Bardzo istotnym elementem szkoleń w Systemie ZORRO jest certyfikat generowany automatycznie po każdym pozytywnie ukończonym teście. Jest on bezpośrednim, dostępnym poza programem dowodem na odbycie szkolenia.

Przetestuj System ZORRO pobierając darmowe demo.