Ankieta dla podmiotu przetwarzającego – zapraszamy na webinar!

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO-GDPR), obowiązujące od 10 maja 2018 roku nakłada na Administratorów danych oraz osoby odpowiedzialne za obszar zarządzania danymi osobowymi szereg obowiązków prawnych.

Jednym z nich jest weryfikacja zgodności podmiotów przetwarzających z rozporządzeniem, przed zawarciem umowy powierzenia danych. Jest to obowiązek wynikający m.in. z art. 28 ust. 1 RODO, który mówi o tym, że Administratorzy powinni korzystać z usług wyłącznie takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa danych w postaci wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Dobrą metodą weryfikacji tych kwestii u procesorów jest zastosowanie ankiety, zawierającej pytania skierowane do podmiotu przetwarzającego. Taka ankieta pozwala na sprawdzenie czy zostały spełnione podstawowe wymogi wynikające z rozporządzenia, dzięki czemu realizujemy obowiązek prawny, jednocześnie realnie podnosząc poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób najłatwiej zrealizować ten obowiązek wykorzystując do pomocy nowoczesne rozwiązania i narzędzia informatyczne, to zapraszamy serdecznie na darmowe spotkanie online, zaplanowane na 22 kwietnia o godzinie 12:00.

Gościem specjalnym spotkania będzie mecenas Michał Kluska, Adwokat i Założyciel kancelarii R-P-B Legal (https://rpblegal.pl/).

Podczas webinaru omówimy szerzej obowiązek realizacji ankiet dla podmiotów przetwarzających, a także zaprezentujemy jak zrealizować i zewidencjonować ankiety zdalnie, przy pomocy oprogramowania dedykowanego dla Inspektorów Ochrony Danych.

Zapraszamy serdecznie do zapisów, i do zobaczenia już wkrótce!

 

Ankiety dla podmiotów przetwarzających, a także wiele innych funkcjonalności odpowiadającym wymaganiom wynikającym z rozporządzenia GDPR możesz realizować przy pomocy dedykowanego oprogramowania dla Inspektorów Ochrony Danych utworzonego przez firmę QBICO, czyli Systemu ZORRO.

Dzięki tej nowej funkcjonalności będziesz miał możliwość między innymi:

  • importu listy procesorów z pliku zewnętrznego lub z ewidencji firm i powierzeń w ZORRO
  • wysłania jednej ankiety do wielu procesorów równolegle jednym kliknięciem
  • wysyłania przypomnień o konieczności wypełnienia ankiety dla procesorów
  • monitorowania statusów ankiet wraz z precyzyjnym filtrowaniem
  • grupowania i agregowania ankiet po firmach / procesorach
  • wygenerowania wyników ankiet w formie zewnętrznego dokumentu (np. w przypadku kontroli lub audytu)

Dodatkowo, wyniki wszystkich przeprowadzonych ankiet są przechowywane w jednej, wspólnej ewidencji w Systemie. Warte wspomnienia jest również to, że wygenerowanie zaproszenia do wypełnienia ankiety nie wymagają logowania do Systemu przez osobę wypełniającą ankietę – wyniki synchronizowane są dzięki unikalnym tokenom wysyłanym na adresy email.

Jeśli chcesz sprawdzić jak działa oprogramowanie System ZORRO, to zapraszamy do zamówienia darmowej wersji demo na 30 dni, lub do umówienia indywidualnej konsultacji z naszym specjalistą.

Link do demo i kalendarza znajduje się na stronie głównej: https://systemzorro.pl