Zmiany w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

Polacy są coraz bardziej świadomi w kwestii ochrony danych, w konsekwencji czego liczba skarg składanych do urzędu rośnie w zastraszającym tempie.

W roku 2017 do UODO wpłynęło tylko 2,9 tys. skarg, w roku 2018 (od kiedy zaczęło obowiązywać RODO) ich ilość wzrosła do 4,5 tys. W tym roku liczba skarg wynosi już blisko 7 tysięcy.

Ten nagły wzrost zgłoszeń dotyczących naruszeń sprawił, iż Urząd Danych Osobowych postanowił dostosować swoją strukturę do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. W miejsce dotychczasowych zespołów tematycznych, które zajmują się nie tylko rozpatrywaniem skarg, ale m.in. opiniowaniem projektów aktów prawnych, działalnością edukacyjną, obsługą zgłaszanych przez administratorów naruszeń, prowadzeniem kontroli, zostaną utworzone odpowiednie departamenty.

Nowe departamenty nie będą kompleksowo zajmować się poszczególnymi sektorami, lecz zajmą się realizacją konkretnych zadań np. rozpatrywaniem skarg czy przeprowadzaniem kontroli. Wydział ds. sektora Prywatnego zajmie się zgłoszeniami o nieprawidłowościach u administratorów działających w prywatnych firmach.  Do Wydziału ds. Sektora Publicznego trafią np. skargi na samorządy lub urzędy. Ponadto pojawią się wydziały zajmujące się biznesem, administracją, branżą finansową oraz zdrowiem.

Zmiany w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych mają na celu usprawnić jego działanie oraz zbliżyć Urząd do obywatela. Wraz ze zmianami organizacyjnymi UODO pomyślało o zmianie wizerunku. Na początek pojawiło się nowe logo Urzędu – bardziej nowoczesne i przystępne, które można zobaczyć na oficjalnej stronie urzędu. „Chcemy być Urzędem nowoczesnym i przyjaznym obywatelom i nowe logo ma to także odzwierciedlać” – podsumował zmiany aktualny Prezes UODO, Pan Jan Nowak. Dodatkowo Urząd zaczął także publikować materiały informacyjne w formie wideo, które można znaleźć na oficjalnym koncie Urzędu w serwisie youtube.

Więcej informacji dotyczących zmian można znaleźć na oficjalnej stronie urzędu w oficjalnym komunikacie: https://uodo.gov.pl/pl/138/1274

Jeżeli chcesz lepiej zarządzać procesem ochrony danych osobowych w swojej firmie, oraz chcesz poznać oprogramowanie stworzone z myślą o Inspektorach Ochrony Danych zamów darmowe demo programu System ZORRO, lub umów się na krótką prezentację online.

Umów się na prezentację online

Sprawdź System ZORRO i zamów darmowy dostęp demo na 30 dni