Zestaw dokumentów do ZORRO – opis załączników

System ZORRO jest dostępny w dwóch wersjach aktywacyjnych – skorzystaj z gotowego zestawu dokumentów lub dołącz własne wzory dokumentów.

Razem z aktualizacją Systemu ZORRO do wersji 1.17 zaktualizowany został także zestaw dokumentów dostarczanych do Systemu przez kancelarię Casus Iuris, która jest partnerem merytorycznym ZORRO. Aktualizacja obejmowała dostosowanie dokumentów do obowiązującej sytuacji prawnej. Pakiet dokumentacji dostarczany przez kancelarię zawiera Politykę prywatności oraz następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula zgody – dokument zawiera:
• wzór zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO),
• wzór ogłoszenia o pracę z obowiązkiem informacyjnym,
• wzór zgody na newsletter z obowiązkiem informacyjnym.

Załącznik nr 2 – Obowiązek Informacyjny – dokument zawiera wzór obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO (dla osób, których dane pozyskuje się bezpośrednio od nich).

Załącznik nr 3 – Obowiązek Informacyjny dla danych z innych źródeł – dokument zawiera wzór obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO (dla osób, których dane pozyskuje się z innych źródeł).

Załącznik nr 4 – Informacyjne klauzule umowne – dokument zawiera wzór obowiązku informacyjnego przeznaczonego do stosowania w umowach (z art. 13-14 RODO).

Załącznik nr 5 – Lista kontrolna – Obowiązek informacyjny – check lista, która umożliwia sprawdzenie, czy w konkretnym obowiązku informacyjnym (z art. 13-14 RODO) znajdują się wszystkie wymagane elementy.

Załącznik nr 6 – Ewidencja wewnętrznych audytów – arkusz, który pozwala w jednym miejscu gromadzić wyniki wewnętrznych audytów zgodności prowadzonej działalności z RODO.

Załącznik nr 7 – Lista kontrola – Uprawnienia – check lista, która przedstawia procedurę działania w przypadku otrzymania zapytania osoby o prawa, jakie przysługują jej z związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Załącznik nr 8 – Wniosek o żądanie realizacji uprawnień – dokument zawiera wzór wniosku o realizację uprawnień. Można go umieścić na swojej stronie czy zostawić wydrukowany w sekretariacie, by ułatwić osobom realizowanie ich praw. Nie można jednak żądać, by osoby składały zapytania o swoje prawa wyłącznie za pomocą konkretnego wzoru wniosku.

Załącznik nr 9 – Macierz Analizy Ryzyka – arkusz, który jest narzędziem do ustalania ryzyka dla poszczególnych procesów (czynności). Po wpisaniu zagrożeń i ich ryzyka, arkusz oblicza ryzyko dla całego procesu.

Załącznik nr 10 – Umowa powierzenia – dokument zawiera wzór umowy powierzenia, a więc umowy zawieranej pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym dane na jego polecenie.

Załącznik nr 11 – Lista kontrolna – umowa powierzenia – check lista, która umożliwia sprawdzenie, czy opracowana umowa powierzenia (lub postanowienia dotyczące powierzenia) zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Załącznik nr 12 – Opis naruszenia – dokument zawiera wzór informacji opisującej dostrzeżony incydent (naruszenia). Umożliwia on uporządkowane opisanie sytuacji przez osobę, która dostrzegła potencjalne naruszenie.

Załącznik nr 13 – Zawiadomienie – dokument zawiera wzór komunikatu informującego osoby fizyczne, że doszło do naruszenia ich danych osobowych, a naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia ich praw lub wolności.

Załącznik nr 14 – Upoważnienie – dokument zawiera wzór upoważnienia dla pracownika czy innej upoważnionej osoby.

Załącznik nr 15 – Odwołanie upoważnienia – dokument zawiera wzór odwołania upoważnienia dla pracownika czy innej upoważnionej osoby.

Załącznik nr 16 – Klauzula poufności – dokument zawiera wzór klauzuli poufności, którą należy umieścić w umowach z osobami, które nie są upoważnione do przetwarzania danych, ale w wyniku pracy mogą mieć do nich dostęp, np. osób serwisujących, sprzątających. Klauzula może także być wykorzystywana jako element umowy z osobami upoważnianymi czy podmiotami przetwarzającymi.

Załącznik nr 17 – Ewidencja wydawania i zwrotu kluczy – dokument zawiera wzór ewidencji osób, które odbierają i oddają klucze, co pozwala monitorować, kto w danym momencie miał dostęp do danego pomieszczenia.

Załącznik nr 18 – Lista kontrolna – Inspektor Ochrony Danych – check lista, która pozwala wstępnie ustalić, czy konieczne jest powołanie Inspektora Ochrony Danych.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do darmowej wersji demo Systemu, oraz na krótkie prezentacje online podczas których nasi konsultanci pokazują jak można wykorzystać ZORRO do automatyzacji tworzenia dokumentów takich jak Rejestr Czynności Przetwarzania, Rejestr Kategorii Przetwarzania, Rejestr naruszeń, a także Upoważnienia dla pracowników i umowy Powierzenia.

Umów się na prezentację online

Sprawdź System ZORRO i zamów darmowy dostęp demo na 30 dni

1 myśl na temat “Zestaw dokumentów do ZORRO – opis załączników

  1. Pingback: Aktualizacja Systemu do wersji 1.17 – ZORRO

Możliwość komentowania jest wyłączona.