Aktualizacja Systemu do wersji 1.17

Dnia 30.05.2019 System ZORRO został zaktualizowany.


Najnowsza aktualizacja wprowadza kilka istotnych zmian do Systemu. Między innymi dodano możliwość konfiguracji i zapisywania własnych szablonów obiektów przez Administratorów. Zmodyfikowano także moduł Ewidencja Naruszeń – który w nowej wersji został zamieniony na Ewidencję Incydentów i Naruszeń. Dodatkowa klasyfikacja pozwala na bardziej precyzyjne ewidencjonowanie i zarządzanie incydentami.

Podczas aktualizacji wdrożono także nowy moduł do importu danych do Systemu. Dzięki temu użytkownicy mają teraz możliwość samodzielnego importu np. listy upoważnionych pracowników z pliku .xls do Ewidencji Upoważnionych. Moduł ten będzie nadal rozwijany, i w kolejnych aktualizacjach planujemy udostępnić użytkownikom kolejne obszary do samodzielnego importu. Dodatkowo wdrożono szereg zmian poprawiających funkcjonalność modułu Platforma Szkoleń.

W związku z nowelizacją obowiązujących przepisów zaktualizowano także komplet dokumentacji

Pełną listę dokumentów wraz z krótkimi opisami można znaleźć pod adresem: dokumenty do ZORRO

System ZORRO jest oprogramowaniem stworzonym z myślą o Inspektorach Ochrony Danych – dlatego tak ważne dla nas jest to, aby odpowiadał na realne potrzeby Inspektorów. Dlatego też staramy się mieć nieustanny kontakt z Inspektorami, słuchamy ich sugestii i staramy się nieustannie usprawniać System tak aby pozwalał na kompleksowe wsparcie w zakresie pełnienia funkcji IOD.

W celu zapoznania się z Systemem zapraszamy na bezpłatne prezentacje online – podczas których w ciągu pół godziny prezentujemy pełną wersję Systemu oraz jego najważniejsze usprawniające codzienną pracę Inspektora, takie jak automatyczne generowanie Rejestru Czynności Przetwarzania, Rejestr Kategorii Przetwarzania i Rejestr Naruszeń, czy umów powierzenia i upoważnień dla pracowników.

Umów się na prezentację online

Sprawdź System ZORRO i zamów darmowy dostęp demo na 30 dni

program do RODO