Pierwsza rocznica RODO

Dnia 25 maja 2019 miała miejsce rocznica wejścia w życie uchwalonego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Rozporządzenie to znacząco zmieniło stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej.

Pierwszy rok obowiązujących przepisów poskutkował dużymi karami nałożonymi przez m.in. francuski i portugalski odpowiednik urzędu ochrony danych osobowych. Najbardziej dotkliwie została ukarana firma Google LLC, która za brak dostosowania się do nowych regulacji została zmuszona do zapłacenia kwoty w wysokości 50 milionów euro. Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych także sygnalizuje, że w tym czasie spłynęło wiele zgłoszeń dotyczących naruszeń, które wystąpiły na terenie Polski. Najwyższą karą nałożoną przez UODO był blisko milion złotych, do którego zapłaty została wezwana firma Bisnode. Rok ten skutkował też pierwszymi kontrolami sektorowymi przeprowadzonymi przez urząd.

Polska jako jeden z liderów na skalę europejską wdrożyła procedury oraz dostosowała lokalne przepisy do obowiązujących norm prawnych. Mogliśmy także zaobserwować intensywny rozwój rynku Inspektorów Ochrony Danych – powstały zarówno studia szkolące w tym zakresie, jak i wiele konferencji raz spotkań dla osób zainteresowanych zmianami zachodzącymi w branży.

Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i zapotrzebowania na usługi Inspektorów rozwinął się również rynek oprogramowania wspierającego codzienną pracę IOD. Nowatorskim rozwiązaniem w tej kwestii jest System ZORRO, czyli autorskie narzędzie spółki QBICO stworzone z myślą o Inspektorach Ochrony Danych. To narzędzie pozwala na kompleksowe wsparcie Inspektorów w świadczeniu swoich usług – niezależnie, czy są to inspektorzy tzw. zewnętrzni (outsorcing) prowadzący wiele podmiotów jednocześnie, czy inspektorzy wyznaczeni wewnątrz organizacji.

System ZORRO pozwala na usprawnienie i znaczną automatyzację pracy IOD. Jest to System modularny dzięki czemu bez względu na specyfikę branży umożliwia dostosowanie go do własnych potrzeb. Pozwala na realizacje takich funkcji jak automatyczne generowanie Rejestru Czynności Przetwarzania, Rejestru Kategorii Przetwarzania oraz Rejestr Naruszeń. Kolejnymi dokumentami, które można wystawiać automatycznie są również Umowy Powierzenia i Upoważnienia dla pracowników. Dodatkowo w systemie mamy możliwość dodawania obiektów z szablonów i przeprowadzania operacji masowych na zbiorach. Natomiast integracja z autorską Platformą Szkoleń zapewnia również możliwość szkolenia pracowników i klientów. Dzięki między innymi tym funkcjom ZORRO jest idealnym narzędziem dla Inspektorów Ochrony Danych.

zamów darmową wersję demo Systemu ZORRO na 30 dni

Zapraszamy także na portal informacyjny dla Inspektorów Ochrony Danych

Źródło: