Szkolenia online RODO/GPDR

Szkolenia online RODO/GPDR zintegrowane z systemem ZORRO

Przeszkól online pracowników z RODO

RODO nakłada na pracodawcę (administratora) obowiązek organizowania szkoleń (w tym szkoleń online) dla pracowników (osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych). Mówi o tym m.in. art. 39 ust. 1 lit. B RODO, wskazując, że Inspektor Ochrony Danych ma obowiązek monitorowania szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

Pracodawca w ramach zasady rozliczalności potrzebuje dowodów, że on i jego pracownicy przetwarzają dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (Art. 5 ust. 1 lit. f oraz ust. 2 RODO), a zatem potwierdzenia, że zostali odpowiednio przeszkoleni. Szkolenie online pozwala zachować pełną historię odbytych szkoleń i wykazać spełnienie obowiązku podczas kontroli.

    Za pomocą naszych szkoleń online Inspektor lub inna wyznaczona osoba może przeprowadzić szkolenie:

  • z zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO (tzw. Dzień dobry RODO!) dla wszystkich a także każdorazowo dla nowych pracowników.
  • cyklicznie (np. kwartalnie, półrocznie, corocznie) przypominające o zasadach ochrony danych osobowych dla pracowników.
  • zaawansowane, dedykowane dla poszczególnych działów: kadry (HR-u), księgowość, sprzedaż, logistyka, marketing, itd.

Więcej na Portalu dlaiod.pl