Rejestr Czynności Przetwarzania wymagany przez RODO Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakłada na administratorów szereg obowiązków, związanych z tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe. Reguluje także zakres dokumentacji, jaki musi być prowadzony przez Administratorów i wykazany przed Urzędem Ochrony Danych w przypadku kontroli. Jednym z podstawowych obowiązków jest prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania. […]