Rejestr Czynności Przetwarzania wymagany przez RODO System ZORRO pozwala na automatyczne generowanie Rejestru czynności przetwarzania Na administratora nałożony jest obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, za które są odpowiedzialni. Rejestr może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. Elementy, które powinny znaleźć się w rejestrze (niezbędne minimum): imię i nazwisko (nazwa), dane kontaktowe administratora, współadministratorów, gdy […]