Aktualizacja Systemu ZORRO wersja 1.7

Dziś nasze oprogramowanie do RODO zostało wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności

    Wersja 1.7 z dnia 2018-06-06

  • Wdrożono ‚Czynności masowe’ – możliwość przypisywania wybranych atrybutów dla całego obiektu.
  • Dodano funkcjonalność ‚alert prawny’.
  • Odblokowano możliwość dodania adresu e-mail dla IOD.
  • Zmiany nazewnictwa – zgodność z RODO.
  • Ewidencja czynności – Dodano kolumnę z informacją o zbiorach.
  • Analiza ryzyka – dodano komunikat o konieczności obniżenia ryzyka.

https://panel.systemzorro.pl