Lista dokumentów dostępnych w ZORRO z obsługą prawną

Sprawdź jakich dokumentów wymaga RODO

  Polityka ochrony danych osobowych
  Dodatkowo zestaw 18 załączników

 • Klauzule zgody – przykładowe: ogólna, dla rekrutacji, do newslettera.
 • Informacja realizująca obowiązek informacyjny – wersja dla osoby, od której dane się pozyskuje.
 • Informacja realizująca obowiązek informacyjny – wersja dla osoby, której dane były pozyskane z innych źródeł.
 • Informacyjne klauzule umowne – klauzula umowna z wolontariuszami oraz klauzula umowna dla osób kontaktowych.
 • Lista kontrolna – weryfikacja dla wypełnionych informacji z pkt 2 i 3 – czy zawierają wszystkie informacje.
 • Ewidencja wewnętrznych audytów – arkusz pomocny dla realizacji funkcji Inspektora Ochrony Danych lub innej osoby wyznaczonej do ochrony danych osobowych.
 • Lista kontrolna – procedura, co robić w przypadku otrzymania wniosku – żądania realizacji uprawnień (np. prawa do zapomnienia).
 • Wniosek o żądanie – wniosek o realizację uprawnień dla osób, żeby mogły żądać realizacji ich uprawnień – do udostępnienia w BOK lub na stronie internetowej.
 • Ewidencja realizacji uprawnień – arkusz, który pozwala zapisać ile wpłynęło wniosków z żądaniami, i co następnie się z nimi działo – jakie były rozstrzygnięcia.
 • Macierz Analizy Ryzyka – arkusz, który pozwala ustalić, jakie ryzyko wiąże się z przetwarzaniem danych w ramach danej czynności (procesu).
 • Umowa powierzenia.
 • Opis naruszenia – opis naruszenia na potrzeby wewnętrznego ustalenia czy doszło do naruszenia danych osobowych.v
 • Zgłoszenie – przykładowe zgłoszenie naruszenia do PUODO.
 • Zawiadomienie – przykładowe ogłoszenie o naruszeniu danych do opublikowania na stronie Podmiotu.
 • Upoważnienie – wzór upoważnienia dla Pracownika.
 • Odwołanie upoważnienia – wzór odwołania upoważnienia dla Pracownika.
 • Ewidencja wydawania i zwrotu kluczy.
 • Lista kontrolna – IOD – służy weryfikacji czy w danym Podmiocie trzeba powołać Inspektora Ochrony Danych.

Rejestry i ewidencje, które są prowadzone bezpośrednio w ZORRO to:

 • Ewidencja zbiorów.
 • Rejestr czynności przetwarzania – według wymagań z art. 30 RODO.
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – według wymagań z art. 30 RODO.
 • Ewidencja naruszeń – według wymagań z art. 33 RODO.
 • Ewidencja lokalizacji – z opisem zabezpieczeń, który usprawnia uzupełnienia Ewidencji z pkt 1-3.
 • Ewidencja Upoważnionych – pozwala monitorować upoważnienia.
 • Ewidencja powierzeń – pozwala monitorować listę Procesorów.
 • Wyniki z Analizy ryzyka.

https://panel.systemzorro.pl