Miesiąc: Czerwiec 2018

Rejestr Czynności Przetwarzania zgodny z RODO

Rejestr Czynności Przetwarzania wymagany przez RODO System ZORRO pozwala na automatyczne generowanie Rejestru czynności przetwarzania Na administratora nałożony jest obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, za które są odpowiedzialni. Rejestr może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. Elementy, które powinny znaleźć się w rejestrze (niezbędne minimum): imię i nazwisko (nazwa), dane kontaktowe administratora, współadministratorów, gdy […]

Aktualizacja Systemu ZORRO wersja 1.7

Aktualizacja Systemu ZORRO wersja 1.7 Dziś nasze oprogramowanie do RODO zostało wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności Wersja 1.7 z dnia 2018-06-06 Wdrożono ‚Czynności masowe’ – możliwość przypisywania wybranych atrybutów dla całego obiektu. Dodano funkcjonalność ‚alert prawny’. Odblokowano możliwość dodania adresu e-mail dla IOD. Zmiany nazewnictwa – zgodność z RODO. Ewidencja czynności – Dodano kolumnę z informacją […]

Sprawdź jakich dokumentów wymaga RODO

Lista dokumentów dostępnych w ZORRO z obsługą prawną Sprawdź jakich dokumentów wymaga RODO Polityka ochrony danych osobowych Dodatkowo zestaw 18 załączników Klauzule zgody – przykładowe: ogólna, dla rekrutacji, do newslettera. Informacja realizująca obowiązek informacyjny – wersja dla osoby, od której dane się pozyskuje. Informacja realizująca obowiązek informacyjny – wersja dla osoby, której dane były pozyskane […]