Aktualizacja Systemu ZORRO wersja 1.6

Dziś nasze oprogramowanie do RODO zostało wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności

    Wersja 1.6 z dnia 2018-05-25

  • Wdrożono mechanizm raportowania.
  • Zmiany nazewnictwa – zgodność z RODO.
  • Dodano możliwość klonowania pola/dana osobowa w obiektach.
  • Dostosowano wygląd podsumowania rejestru czynności przetwarzania.

https://panel.systemzorro.pl