Aktualizacja Systemu ZORRO wersja 1.5

Dziś nasze oprogramowanie do RODO zostało wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności

    Wersja 1.5 z dnia 2018-05-17

  • Zmiany nazewnictwa – zgodność z RODO
  • Odkryto słownik czynności.
  • Odkryto podgląd automatycznie generowanego rejestr czynnosci przetwarzania.
  • Dodano obsługę transferu danych poza UE.
  • Dostosowano ewidencję naruszeń do wymagań i nomenklatury RODO.
  • Dodano możliwość wyboru Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  • Dodano przycisk umożliwiający zwijanie, rozwijanie wszystkich obiektów w zbiorze
  • Dodano podstawy prawne dla danych wrażliwych.

https://panel.systemzorro.pl